top of page

5 Minutes Greeting Card

好多時大家諗起整一張咭就要動員好多地方,好多物料同工具,仲要整好耐。


其實搵啱題材,再加上用簡單的方法都可以做到一張好靚嘅卡。趁忙裡偷閒時靈機一觸。五分鐘就完成了一張愛貓的卡。


每日其實就係比自己最少20分鐘的放空,足以讓身心重回平衡。如果20分鐘感覺太耐,何不以5分鐘開始做起,慢慢會發覺一日送給自己20分鐘根本係好容易,甚至應該要對自己更加好添!
最新文章

查看全部

Comments


bottom of page