top of page

Time Memory I

時鐘系列三步曲⏱

第一步曲:時間係紀錄每一個經歷的最重要元素,有位客人每次訂做送人都一定有時鐘放入相簿内。希望收到的人都會珍惜大家一齊經歷的時光。

4 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page